1. CHỨC NĂNG :

      Khoa Xây dựng là đơn vị quản lý chuyên môn thuộc trường Cao đẳng xây dựng    số 1 có chức năng quản lý và đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành XDDD&CN; chuyên ngành Kỹ thuật trắc địa công trình; ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng ; ngành Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc; ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; nghiên cứu khoa học - công nghệ trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao phục vụ cho đào tạo, quản lý và phát triển nhà trường.

2. NHIỆM VỤ :

    - Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch chung của Nhà trường;

   - Phát triển chương trình đào tạo các ngành do khoa quản lý, biên soạn tài liệu giảng dạy, tham khảo các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

  - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

  - Quản lý cán bộ, giáo viên, giảng viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên, giảng viên của khoa;

  -Tổ chức cho học sinh, sinh viên đi tham quan thực tế tại các đơn vị sản xuất;

  - Phối hợp cùng phòng công tác học sinh-sinh viên quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

 

 

 

Thư viện hình ảnh
Đối tác